Wat is het retourbeleid van Running Mood?

Natuurlijk kan het voorkomen dat een gekocht artikel niet aan je wensen of verwachtingen voldoet, dan wil je het artikel graag retour sturen. Onderstaand tref je ons retourbeleid.

Je wilt je artikel retour zenden?

  1. Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende maximaal 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien binnen deze termijn door Running Mood geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Running Mood geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
  2. Tijdens deze termijn wordt jij als consument geacht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden (passen). Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Running Mood retourneren. De instructies hiervoor vindt je op het bij de bestelling gevoegde bedankt kaartje. De directe kosten voor retourneren zijn voor rekening van de koper.

Wat moet je doen voordat je het artikel retour stuurt?

  1. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, vragen we je om vooraf contact op te nemen via info@runningmood.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren van je bestelling? 

  1. Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
  2. Indien je een bedrag betaald hebt, zal Running Mood dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Uitzondering hierop betreffen artikelen aangeschaft met SALE prijzen, deze artikelen worden niet terugbetaald. Wel kan je hier een vervangend artikel voor uitkiezen (al dan niet met bijbetaling) of een tegoedcode ontvangen. Retourzendingen dienen per mail: info@runningmood.nl te worden aangemeld.
  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij retourzending berust tot op het moment van bezorging bij Running Mood, bij de consument.
  4. Waardevermindering kan in rekening worden gebracht als blijkt dat een artikel gedragen is (anders dan passen).

Ons retourbeleid staat ook opgenomen in de Algemene voorwaarden